top of page
Natural supplements

Website algemene voorwaarden

Welkom bij www.twinforest.co (de "Site"), een website die eigendom is van en beheerd wordt door TWINFOREST. De bepalingen en voorwaarden die hierin worden uiteengezet, zijn van toepassing op de Site en ook op elke detailhandel, fysieke activering, ervaring of behandeling die wordt aangeboden door TWINFOREST in haar eigen faciliteiten of via faciliteiten van derden, indien van toepassing (de "Ruimte").

 

1 Toegang en gebruik onder voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van de site en ruimte is onderworpen aan deze algemene voorwaarden ("algemene voorwaarden") en door de site te gebruiken en / of een bestelling te plaatsen, erkent u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. TWINFOREST behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Alle wijzigingen worden op de site geplaatst en worden onmiddellijk van kracht. Voortgezet gebruik van de site of ruimte na een wijziging van deze algemene voorwaarden wordt beschouwd als acceptatie daarvan, en elke keer dat u de site of ruimte bezoekt of gebruikt, erkent u en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn. Als u het niet eens bent met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden, mag u de Site niet gebruiken of de Space niet bezoeken.

 

2 Disclaimer

Alle informatie op deze site en ruimte is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als vervanging voor het advies van uw arts of zorgverlener. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Site en alle informatie op of beschikbaar via de Site, en alle acties die u wel of niet onderneemt in verband daarmee, geheel voor uw eigen risico zijn. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, geeft TWINFOREST geen expliciete of impliciete garanties en doet geen uitspraken in verband met enige informatie op de Site, inclusief maar niet beperkt tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, doeltreffendheid of actualiteit van die informatie. Voordat u een gezondheids-, voedings-, vitamine-, supplement- of aanverwant product gebruikt, dient u advies in te winnen van een gekwalificeerde medische of gezondheidswerker om er zeker van te zijn dat een dergelijk product geschikt is voor uw persoonlijke omstandigheden. U mag informatie op de site niet gebruiken of erop vertrouwen voor welk doel dan ook, ook niet in verband met de diagnose of behandeling van een medische of gezondheidstoestand. Als u een medische aandoening heeft of vermoedt dat u lijdt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of gekwalificeerde gezondheidswerker. Elke fysieke activering, ervaring of behandeling die door TWINFOREST wordt verstrekt, is volledig voor risico van de gast, en TWINFOREST aanvaardt in geen enkel stadium aansprakelijkheid voor onvoorziene of onverwachte resultaten van deze fysieke activaties, ervaringen of behandelingen. In overeenstemming met NSW Health en overheids-advies, moedigen we alle klanten aan om onderzoek te doen naar de behandeling of procedure waar u aan denkt, behandelaars te vergelijken en te beoordelen, elk annulerings- of restitutiebeleid te beoordelen, alle verstrekte of beschikbare informatie over de behandeling te vergelijken en een zorgvuldige , een weloverwogen beslissing over welke behandeling geschikt is voor u en uw persoonlijke gezondheids-, welzijns- en huidverzorgingssituatie. Vraag advies aan een arts of uw huisarts om een op maat gemaakte oplossing voor uw specifieke welzijns- en gezondheidssituatie te begrijpen.

 

3 Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens de bepalingen van de relevante wetgeving inzake consumentenbescherming die niet bij wet kunnen worden uitgesloten, aanvaardt TWINFOREST geen aansprakelijkheid in verband met het feit dat informatie op de Site of Space in enig opzicht onjuist, onvolledig of misleidend is of voor enig product, goed of dienst dat wordt geleverd of beschikbaar is. via de site. U gaat ermee akkoord dat TWINFOREST, voor zover maximaal toegestaan door de wet, niet aansprakelijk zal zijn jegens u of enig ander persoon voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven, inclusief indirecte of gevolgschade, schade, kosten of uitgaven, op welke manier dan ook veroorzaakt, inclusief als gevolg van schending van contract, nalatigheid en / of schending van de wet, die kunnen worden geleden of opgelopen of die kunnen voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site of Ruimte, het gebruik van een product dat is gekocht of beschikbaar is via de Site of Space, gebruik van of vertrouwen op enige informatie, producten of materialen op de Site, of onze nalatigheid of schending van enige verplichting onder deze Algemene Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving. Waar bepaalde voorwaarden of garanties geïmpliceerd door de wet niet kunnen worden uitgesloten, zal de aansprakelijkheid van TWINFOREST naar eigen goeddunken worden beperkt tot de herbevoorrading van de relevante goederen of diensten of een terugbetaling van de kosten van die goederen.

 

4 Intellectuele eigendom

(a) Copyright en handelsmerken. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, al het materiaal dat op de Site verschijnt (gezamenlijk de "Inhoud") inclusief alle tekst, logo's, grafische afbeeldingen, ontwerpelementen, foto's, afbeeldingen, gegevens, audio- en videoclips en ook alle andere inhoud aangezien het ontwerp en de opstelling daarvan het eigendom is van TWINFOREST of haar inhoudleveranciers en wordt beschermd door auteursrecht. Bepaalde inhoud inclusief TWINFOREST en alle gerelateerde producten en namen samen met alle eigen grafische afbeeldingen, foto's en logo's zijn geregistreerde en / of niet-geregistreerde handelsmerken van TWINFOREST en zijn gerelateerde entiteiten en mogen niet worden gebruikt in verband met enig ander product of dienst zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TWINFOREST. U erkent dat alle inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en dat deze rechten geldig zijn en mogelijk worden beschermd in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of in de toekomst worden ontwikkeld.

 

(b) Gebruik van de site en ruimte. U mag de Inhoud en de Site en Ruimte uitsluitend gebruiken voor persoonlijk persoonlijk gebruik in verband met de aankoop van TWINFOREST's producten en voor geen enkel ander doel. Geen enkele inhoud of ander materiaal van de site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gewijzigd, gepost, verzonden of gedistribueerd in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TWINFOREST. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze Algemene voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik van enige inhoud of ander materiaal dat beschikbaar is op de site en in de ruimte, kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

 

(c) Links. De Site kunnen links bevatten naar websites die eigendom zijn van andere partijen. TWINFOREST onderschrijft niet en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor materiaal of producten op of enige schade, belediging of verlies voor personen die deze websites bezoeken. U mag een hyperlink naar de Site maken op voorwaarde dat de gelinkte inhoud of website TWINFOREST, zijn producten of aanverwante personen niet op een valse, misleidende, denigrerende of beledigende manier afbeeldt. Op verzoek van TWINFOREST moet u onmiddellijk elke hyperlink naar de Site op uw website of andere digitale inhoud verwijderen.

 

(d) Vrijwaring voor gebruik. U stemt ermee in om TWINFOREST and Space en haar directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling, gemaakt door u of een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Site, alle inhoud die u indient, plaatst of verzendt via de Site, uw verbinding met de Site, uw schending van deze Algemene voorwaarden of uw schending of schending van de rechten van een persoon.

 

5 Handelsvoorwaarden

Wanneer u een bestelling plaatst via de site, gaat u akkoord en erkent u het volgende:

(a) Persoonlijke gegevens. We zullen u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken, waaronder uw naam, afleveradres, e-mailadres, telefonisch contact en geldige creditcard of andere relevante betalingsgegevens. Persoonlijke informatie zal worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van TWINFOREST, dat van tijd tot tijd van toepassing is. Hoewel we redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om uw informatie te beschermen, zijn we niet aansprakelijk voor misbruik van deze informatie als gevolg van een transmissiefout, computervirus of malware of cyberaanval en we raden u aan regelmatig uw browser en internetverbinding te controleren. veilig zijn en op uw computer is bijgewerkte virussoftware geïnstalleerd.

 

(b) Prijzen en BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen op de site in Euro (€) en exclusief BTW. We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen. Als we een belastbare levering doen en de prijs is exclusief BTW, hebben we het recht om BTW toe te voegen. ‘BTW’ betekent de belasting die verschuldigd is onder de A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth) en elke gerelateerde wet die een dergelijke belasting oplegt of wetgeving die wordt uitgevaardigd om dergelijke belasting te valideren, terug te vorderen of terug te vorderen

 

(c) Betaling. U moet het orderbedrag volledig, samen met eventuele porto- of verzendkosten via de Site, per debit & creditcard betalen op het moment dat u het aankoopaanbod doet met betrekking tot de relevante goederen. TWINFOREST accepteert de belangrijkste creditcards en alle andere geldige betaalmethoden zoals aan u aangegeven via de Site op het moment van betaling, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor betalingsfouten, ook niet veroorzaakt door of bijgedragen door uw uitgevende bank, creditcardaanbieders, handelaarsgateways of andere betalingstussenpersonen.

 

(d) Port. Voor verzending worden doorgaans extra kosten in rekening gebracht die op het moment van aankoop worden berekend en aan u worden meegedeeld. Indien verzending gratis is of inbegrepen is in de aankoopprijs, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Als een bestelling bij u moet worden afgeleverd op een internationaal adres, moet u mogelijk extra douanekosten of heffingen betalen aan de relevante autoriteit naast de aankoop- en verzendkosten om uw goederen aan u vrij te geven. Dergelijke kosten zijn geheel uw eigen verantwoordelijkheid en we raden u aan om vertrouwd te raken met eventuele douanerechten die van toepassing kunnen zijn op uw levering.

 

(e) Aanbieding en acceptatie. Uw bestelling vormt een aanbod om te kopen met betrekking tot elk product dat deel uitmaakt van de bestelling voor de opgegeven prijs. We zullen naar eigen goeddunken uw aanbod accepteren of afwijzen, en als we niet binnen 3 dagen op u hebben gereageerd, wordt uw aanbod als afgewezen beschouwd. Als we uw aanbod om welke reden dan ook niet accepteren, zullen we geen van beiden verder aansprakelijk zijn aan de ander die voortvloeit uit uw oorspronkelijke aanbod of onze niet-aanvaarding daarvan. TWINFOREST hoeft geen redenen op te geven voor het niet accepteren van een aanbod.

 

(f) Beschikbaarheid. We doen geen enkele toezegging met betrekking tot de beschikbaarheid van een product dat op de site en in de ruimte wordt geadverteerd. We zullen u zo snel mogelijk op de hoogte stellen als gekochte goederen niet beschikbaar zijn en zullen u onmiddellijk een terugbetaling of een creditnota verstrekken.

 

(g) Annulering. Nadat u een bestelling in ons systeem heeft geplaatst, is het wellicht niet mogelijk om de bestelling te annuleren, zelfs niet als ons systeem opmerkt dat de aanvaarding of afwijzing van uw aanbod nog in behandeling is. Elke bestelling of aankoop via de Ruimte, inclusief maar niet beperkt tot, detailhandel, fysieke activaties, ervaringen of behandelingen die worden aangeboden door TWINFOREST in zijn eigen faciliteiten of via faciliteiten van derden, zoals van toepassing, zijn onderhevig aan strikte annuleringsvoorwaarden zoals uiteengezet tijdens het boeken van de afspraak. werkwijze.

 

(h) Levering. De geschatte levertijd van uw bestelling wordt u op het moment van aankoop meegedeeld, en als er geen geschatte levertijd is opgegeven, is de standaard verzendtijd die door onze vervoerders van tijd tot tijd wordt vermeld, van toepassing op uw afleveradres en de goederen. gekocht. We geven geen garanties met betrekking tot de verzendtijd of de prestaties van onze aangewezen vervoerders.

 

(i) Geschiktheid. Onze producten zijn te koop aan volwassenen ouder dan 18 jaar. Door een aankoop te doen op de Site, verklaart en garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar, en het kan zijn dat we u vragen om uw leeftijd te bevestigen in verband met uw gebruik van de Site.

 

(j) Eigendom en risico. De juridische titel van elk product dat door u op de Site is gekocht, gaat op u over wanneer we uw betaling ontvangen. Alle risico van verlies of beschadiging van goederen gaat op u over wanneer wij de goederen verzenden, en na verzending wordt het vervoer van de goederen naar de door u aangewezen afleverlocatie uitgevoerd door de relevante vervoerder (s) die optreedt als uw agent.

 

(k) Retourneert. Alle verkopen zijn definitief vanwege specifieke gezondheids- en hygiëneprotocollen. Onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden en toepasselijke wetgeving, kunnen artikelen die op de Site zijn gekocht vanwege gezondheids- en veiligheidsproblemen niet worden geretourneerd aan of geruild met TWINFOREST. Alle artikelen die beschikbaar zijn op de Site, maar zijn gekocht in een detailhandel of warenhuis, speciaalzaak of elders, kunnen alleen worden geretourneerd aan die winkel of warenhuis in overeenstemming met hun eigen retourbeleid. Elke voltooide groothandelsbestelling is definitief en de totale doorverkoop van het product is de verantwoordelijkheid van elke detailhandelaar of partner. TWINFOREST aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid om onder geen enkele omstandigheid in welke regio dan ook onverkochte voorraad van een detailhandelaar of partner op te nemen.

 

(l) Annulering van de bestelling wegens een fout. Als een product op de Site wordt vermeld tegen een onjuiste prijs of met onjuiste beschrijvende informatie of afbeeldingen als gevolg van typefouten of soortgelijk toezicht op het moment van aankoop, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en behouden we ons het recht voor om de transactie te annuleren. Als het bedrag van uw creditcard is afgeschreven, komen we overeen om het totale afgeschreven bedrag volledig terug te betalen.

 

(m) Beperkte afnamehoeveelheden. TWINFOREST behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de verkoop of de aankoophoeveelheden van producten te controleren, te beperken en / of te beperken. TWINFOREST behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de verkoop te beperken tot een niet-commercieel niveau. In dergelijke gevallen zal TWINFOREST het product of de producten reduceren tot wat TWINFOREST beschouwt als een niet-commerciële hoeveelheid. Elke commerciële maat moet per e-mail worden aangevraagd: hello@TWINFORESTltd.com.

 

(n) Internationale bestemmingen. TWINFOREST streeft ernaar internationale bestellingen te volgen om ervoor te zorgen dat alle door klanten bestelde artikelen in elke bestelling worden opgenomen en dat elke bestelling veilig wordt verpakt voor internationale verzending. TWINFOREST heeft echter geen controle over internationale douane- of postoperaties en neemt geen verantwoordelijkheid voor beschadigde of vermiste items. TWINFOREST zal geen internationale bestellingen terugbetalen indien dergelijke claims worden ingediend.

 

(o) Bestemmingsbeperkingen en aansprakelijkheid. TWINFOREST behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken pakketten te beperken die kunnen worden geleverd aan of besteld door gebruikers op bepaalde internationale bestemmingen, waaronder Ghana, Irak, Libanon, Macedonië, Nigeria, Pakistan, Roemenië, Servië, Syrië en Oekraïne. TWINFOREST is niet verantwoordelijk voor het verlies van bestellingen als gevolg van niet-traceerbare verzendnummers, noch voor eventuele kosten die kunnen worden gemaakt als gevolg van douane- of leveringsbelasting. TWINFOREST is niet aansprakelijk voor bestellingen die door de douane van een bepaald land worden vastgehouden, dit kan ook van invloed zijn op de levertijden en TWINFOREST is niet verantwoordelijk voor de levering van de bestelling binnen een bepaald tijdsbestek of tegen bepaalde kosten. TWINFOREST kan de kwaliteit van geleverde verbruiksartikelen niet garanderen vanwege langere verzendtijden en weersomstandigheden en is niet aansprakelijk voor het vervangen / terugbetalen ervan.

 

(p) Overmacht. Als TWINFOREST wordt vertraagd of verhinderd om een ​​van zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden na te komen vanwege een gebeurtenis of omstandigheid buiten zijn redelijke controle, is TWINFOREST niet aansprakelijk

De identiteit jegens u met betrekking tot een dergelijke niet-nakoming en de tijd voor het uitvoeren ervan zal worden verlengd totdat de gebeurtenis of omstandigheid is geëindigd.

 

(q) Stabiliteitsvensters en vervaldata. TWINFOREST zal altijd te goeder trouw handelen om producten te leveren met een resterende stabiliteit van ten minste twee (2) maanden voordat een specifiek product kan vervallen, zoals aangegeven op het moment van aankoop. TWINFOREST kan niet garanderen dat een gekocht product meer dan dit venster over heeft op het moment van aankoop, en elke online of groothandelsbestelling accepteert deze term expliciet.

 

6 Toegang en gebruik

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de gehele of een deel van de site en ruimte met of zonder kennisgeving op te schorten of te weigeren, inclusief voor elk gedrag waarvan wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat het in strijd is. van enige toepasselijke wet of die schadelijk is voor de belangen van TWINFOREST of haar klanten. U stemt ermee in dat elke beëindiging van uw toegang tot de Site kan plaatsvinden zonder voorafgaande kennisgeving, en erkent en gaat ermee akkoord dat we uw registratie en alle gerelateerde informatie en bestanden onder uw registratie onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen en elke verdere toegang tot dergelijke bestanden kunnen blokkeren. of de Site. Verder gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige beëindiging van uw toegang tot de Site. Deze voorwaarden zijn van kracht, zelfs als uw toegang door een van beide partijen wordt beëindigd. Bovendien kan TWINFOREST ervoor kiezen om delen van de Site en Ruimte elektronisch te bewaken en kan alle inhoud, records of elektronische communicatie van welke aard dan ook openbaar maken om te voldoen aan wet-, regelgeving of overheidsverzoeken, of als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om te functioneren. de Site en Ruimte of om de rechten van TWINFOREST of de rechten van onze bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, sponsors, externe leveranciers of licentiegevers te beschermen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het screenen, controleren, bewerken of controleren van dergelijke inhoud.

 

7 Vrijwaring

U vrijwaart TWINFOREST en vrijwaart haar voor alle verlies, acties, procedures, kosten, uitgaven (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling), claims en schade die voortvloeien uit of verband houden met uw acties of nalatigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke schending door u van deze Algemene voorwaarden, uw toegang tot en / of gebruik van de Site, of vertrouwen op de inhoud ervan of enige informatie die u of een persoon die via u toegang heeft tot enige inhoud, ontvangen of afgeleid via deze voorwaarden.

 

8 Privacy en veiligheid

Mogelijk moet u zich registreren om bepaalde delen van de Site te gebruiken en wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. U moet deze gebruikersnaam en wachtwoord veilig bewaren en mag deze informatie niet aan derden bekendmaken. Als u zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van uw account, neem dan onmiddellijk contact met ons op en neem alle voorzichtige voorzorgsmaatregelen. Hoewel TWINFOREST redelijke inspanningen levert om de veiligheid van de informatie die u ons verstrekt te waarborgen, kunnen transmissies op of via internet niet gegarandeerd veilig zijn en kan TWINFOREST de veiligheid van de informatie die u ons verstrekt niet garanderen en niet garanderen. U stemt ermee in dat alle informatie die u naar ons verzendt volledig op eigen risico is en dat het uw verantwoordelijkheid is om onmiddellijk contact op te nemen met uw financiële instelling als u zich bewust wordt van of wij u op de hoogte stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account. Zorg ervoor dat u ons privacybeleid leest, waarin wordt uiteengezet hoe we persoonlijke informatie beheren. Als onderdeel van verschillende promoties, wedstrijden of beloningen voor cadeau bij aankoop, kan TWINFOREST uw gegevens aan een vertrouwde merkpartner moeten verstrekken zodat die partner aan zijn verplichtingen binnen de promotie of activiteit kan voldoen - deze situaties zullen altijd expliciet zijn, geadverteerd en uitgelegd in elke promotie en TWINFOREST zal deze merkpartners eerder hebben doorgelicht om de veiligheid en integriteit van uw informatie te waarborgen.

 

9 Cookies

TWINFOREST kan cookies gebruiken wanneer u de Site bezoekt om bepaalde informatie over uw computer te verzamelen, waaronder IP-adres, browsertype, besturingssysteem, domeinnaam en details van elke website die u naar de Site verwijst. TWINFOREST kan cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site, om u / uw computer te herkennen wanneer u de Site bezoekt en, indien van toepassing, om u te verwijzen naar de relevante sectie (s) van de Site op basis van uw land. van oorsprong of taal. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de Site te behouden en om statistieken te verstrekken over het gebruik van de Site. Als u niet wilt dat deze informatie op uw computer wordt opgeslagen, kunt u uw browser zo configureren dat deze geen cookies accepteert, maar als u dit doet, heeft u mogelijk geen toegang tot alle delen van de site en de ruimte.

 

10 Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt deze voorwaarde verbroken en blijven de overige voorwaarden volledig van kracht en moeten de partijen alle redelijke inspanningen leveren om

zorg voor een passende vervangende voorziening.

 

11 Toepasselijk recht

Ongeacht de locatie waar u verblijft of zich bevindt op het moment dat u toegang krijgt tot, een bestelling plaatst of een betaling doet via de Site, gaat u ermee akkoord dat, voor zover wettelijk mogelijk, deze Algemene Voorwaarden, uw gebruik van deze Site en elk gesloten verkoopcontract valt onder de wetten die van tijd tot tijd in Victoria, Australië, bestaan. Elke claim met betrekking tot de Site, het goed of de diensten die via de Site of de Content worden geleverd, wordt beheerst door de wetten van de staat Victoria, Australië en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de behandeling van de zaak door de rechtbanken in Victoria. , Australië.

 

12 Morele clausule

Met betrekking tot specifieke leveranciers, partners en klanten, gaat de partner te allen tijde gedurende de looptijd van deze overeenkomst akkoord (inclusief zijn werknemers, functionarissen, directeuren, geassocieerde partijen, entiteiten, dochterondernemingen, partners en gelieerde ondernemingen): (i) zich niet gedragen op een manier die verwerpelijk is voor TWINFOREST, noch een misdrijf begaan dat morele schending inhoudt onder federale, staats- of lokale wetten of verordeningen; (ii) een handeling of ding te doen of te begaan die de neiging heeft om TWINFOREST (of door verwijzing of implicatie) in de samenleving te verlagen of zichzelf in openbare haat, publieke minachting, minachting, minachting of bespotting te brengen, of die de neiging zal hebben om te choqueren, te beledigen of de gemeenschap of de openbare zeden of fatsoen beledigen; of (iii) iets doen of nalaten dat nadelig zou zijn voor TWINFOREST, haar werknemers, functionarissen, directeuren, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of moedermaatschappijen, of de juridische sector in het algemeen. Indien op enig moment, naar de redelijke mening van TWINFOREST, de partner door TWINFOREST wordt bepaald dat hij een handeling heeft verricht of iets heeft gedaan (hetzij opzettelijk of uit nalatigheid) dat redelijkerwijs kan worden beschouwd als: (i) als immoreel, bedrieglijk, schandalig of obsceen ; of (ii) om de reputatie en goodwill van TWINFOREST (inclusief haar werknemers, functionarissen, directeuren, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of moedermaatschappijen) te verwonden, aan te tasten, te beschadigen of anderszins negatief te beïnvloeden; of (iii) om deze clausule anderszins te schenden, dan mag TWINFOREST deze Overeenkomst onmiddellijk opschorten of beëindigen, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen die TWINFOREST hieronder kan hebben, in rechte of in billijkheid. TWINFOREST behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst te beëindigen, indien redelijkerwijs wordt geconstateerd dat deze clausule is geschonden of mislukt. Alle bijbehorende financiële gelden of geldwaarden die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn, worden onmiddellijk, na beëindiging, nietig.

 

13 Volledige overeenkomst

Voor zover wettelijk toegestaan, vormen deze Algemene voorwaarden samen met ons Privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere discussies en / of overeenkomsten tussen de partijen.

WE CARE ABOUT YOU

bottom of page